Netten hangen te drogen
Botters in de haven van Harderwijk die hun netten in de mast te drogen hangen, De vis is al naar de visafslag gebracht.
Nu maar afwachten wat er deze week verdiend is.

Haven van Harderwijk
Hout en staal naast elkaar: oud en nieuw.

De oude gasfabriek aan de haven ca. 1922
De haven met links de gasfabriek. Deze wordt in 1980 gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe gemeentehuis aan de Havendam.

Scheepssingel
De scheepswerf van Oost, ook wel de Werf met de zeven bedden genoemd. Die scheepswerf wordt later naar de overkant verplaatst.

Havendam ca. 1905
Gezicht op de haven. Op de achtergrond korenmolen de Hoop. De molen brandt in 1909 af. In 1912 verrijst er een nieuwe molen.

Ophaalbrug nieuwehaven
Het bruggetje over de vissershaven dat met name voor toeristen is aangelegd. Op de achtergrond een pottenbakkerij.

Scheepswerf Oost.
Botters op de helling bij scheepswerf Oost.

Vissersvrouw met kind
Op de plaats waar eens de visafslag stond, staat nu een beeld van een vissersvrouw met kind wachtend op haar visserman. Maar de vis werd soms duur betaald.

Kiekmuren bij de haven
Het oude havenhoofd met de kiekmuren waar de oude vissers over de oude Zuiderzee konden kieken en de vissersvloot weer binnen zagen lopen en hun heldhaftige verhalen aan elkaar vertelden over de (goede) oude tijd.

Strandboulevard
Netten hangen te drogen buiten de stadsmuur, aan de zuiderzeekant.

Strandboulevard ca. 1900
De Vispoort met huizen aan de oude stadsmuur vanaf de Zuiderzeekant.

Kerkplein
Het Burgerweeshuis dat gebouwd werd in 1839. Later vindt de Sociale Dienst er onderdak. Het pand is recent verbouwd tot appartementen en Cad-kantoor.

Hotel Koningshof
Hotel Koningshof. Helaas is dit gebouw er niet meer. En staat er nu nieuwbouw op zijn plek.

Hoek Vijhestraat-Kerkplein ca. 1968
Huize Bethel, ooit Harderwijks oudste bejaardenhuis, werd in 1690 gesticht. In 1986 moet Bethel plaats maken voor het huidige Fraterhuishof.

Bruggestraat
Een van de gevels die herinnert aan het rijke verleden van Harderwijk. In dit voormalige herenhuis was vroeger het Kantongerecht gevestigd.

Markt ca. 1921
Het voormalige stadshuis met rechts het Volkskoffiehuis.
Het biedt nu onderdak aan de streekmuziekschool. De raadszaal wordt nog gebruikt voor trouwerijen.

Zeepad
Rechts van de in 1901 opgeheven steiger lag de Bad-en zweminrichting van de Vereniging Zuiderzee. Een bad kostte destijds 15 cent.

Vispoort
De Vispoort, zonder twijfel Harderwijks bekendste monument.

Vischmarkt
De Vispoort met links de Schapenhoek.

Catharinakapel
De Catharinakapel die dateert uit 1502, was ooit de kapel van het Catharijnenklooster. Momenteel vervult zij de functie van kunstcentrum.

Paradijspoort
De Paradijspoort tussen het Kloosterplein en de Smeepoortenbrink. Deze poort gaf ooit toegang tot de Kloostertuin, het huidige Kloosterplein.

Hortuspark
Nabij de Hortus Botanicus bevond zich de Snijcamer van de universiteit, waar snijproeven werden gedaan op overledenen. Is nu een jongerencentrum.

Academiestraat ca. 1904
Dit straatje wordt gedomineerd door het Linnaeustorentje. De bomen zijn het restant van de Hortus Botanicus van de voormalige Academie/Universiteit.

Kerkstraat ca. 1905
De Nederlands Hervormde Kerk, gezien vanuit de Kerkstraat. Inmiddels meer dan vijf eeuwen oud, bepaalt zij nog steeds het silhouet van Harderwijk.

Smeepoortenbrink
Met in het midden de smederij, waarnaar de poort, straat en brink naar alle waarschijnlijkheid zijn vernoemd.

Kloosterplein ca. 1922
Een aantal huisjes aan de zijkant van het tegenwoordige Kloosterplein. De panden zijn overblijfselen van het oude Catharijnenklooster.

Stationsplein
Het N.S. Station dat in 1862 vanwege bezwaren van de boeren ver van de binnenstad werd gebouwd. Het station wordt in 1982 afgebroken.

Soephuis en de Grote Kerk
De Vanghentoren en de Nederlands Hervormde Kerk vanaf het Zeepad gezien.

Blokhuis/Soephuis
De Vanghentoren was eertijds onderdeel van de verdedigingswerken van de stad. Het kreeg later de functie van stadsgevangenis en soephuis. Nu galerie.

Boekhandel
Hoek Markt-Wolleweverstraat ca. 1907. De boekhandel van Wuestman. Na vele jaren als winkelpand gediend te hebben is er momenteel een fast food restaurant in gevestigd.

   

Copyrights Mijn bedrijfsnaam - powered by ISSv3pro